OKULARY KOREKCYJNE RAY BAN JUNIOR RY 1591 3809

256,00 

Opis

IBUM EXPRESS 400 mg 36 kapsułek miękkich

SKŁAD:Substancją czynną leku IBUM EXPRESS jest ibuprofen. 1 kapsułka zawiera 400 mg ibuprofenu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 400, potasu wodorotlenek 50%, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy (E 131).Postać farmaceutyczna: przezroczyste, owalne kapsułki o barwie zielonej.WSKAZANIA:IBUM EXPRESS to lek na bóle różnego rodzaju o nasileniu słabym do umiarkowanego. Zalecany jest do stosowania dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat jako lek na:• bóle zębów• bóle głowy (w tym również migrenowe bóle głowy)• bóle mięśni, stawów i kości• bóle po urazach• bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu• nerwobóle.Kapsułki z ibuprofenem IBUM EXPRESS wskazane są do stosowania również w przypadku bolesnego miesiączkowania i stanów gorączkowych różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).STOSOWANIE:IBUM EXPRESS to lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego.Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dawka początkowa to 1 kapsułka (400 mg). W razie potrzeby 1 kapsułka co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 kapsułki) na dobę w dawkach podzielonych. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni lub ulegną nasileniu, zalecana jest konsultacja z lekarzem.PRZECHOWYWANIE:• Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.• Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

INNE INFORMACJE:Przeciwwskazania: IBUM EXPRESS jest przeciwwskazany:• jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;• u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi   po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);• u pacjentów, u których w trakcie terapii lekami z grupy NLPZ występowały jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej;• w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ;• jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;• jeśli u pacjenta występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie;• jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu; • u pacjentów odwodnionych;• w ostatnich 3 miesiącach ciąży.Ostrzeżenia i środki ostrożności:Przed rozpoczęciem stosowania leku IBUM EXPRESS, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się ciężkich chorób nerek.IBUM EXPRESS – szczególną ostrożność należy zachować:• jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ;• jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszaną chorobę tkanki łącznej);• jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit;• jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i/lub zaburzenia czynności serca;• jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek lub choroby wątroby;• po ostatnio przebytej poważnej operacji;• jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek;• jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi;• w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób alergicznych, gdyż możliwe jest wystąpienie duszności;• podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy).Stosowanie leków przeciwzapalnych, takich jak np. ibuprofen może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka udaru lub zawału serca, w szczególności gdy przyjmowane są w wysokich dawkach. Należy przestrzegać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny. W przypadku pojawienia się krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego należy natychmiast odstawić leki i skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie jeśli są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać lekarzowi wszystkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia. U tych pacjentów należy stosować jak najmniejszą dawkę leku. Podczas ospy wietrznej należy unikać przyjmowania leku IBUM EXPRESS.IBUM EXPRESS a inne lekiNależy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmował ostatnio, stosuje obecnie lub planuje stosować. IBUM EXPRESS może wpływać na działanie innych leków lub inne leki mogą wpływać na działanie kapsułek IBUM EXPRESS. Na przykład:• kortykosteroidy: mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego;• inne leki z grupy NLPZ;• leki o działaniu przeciwzakrzepowym, takie jak aspiryna, warfaryna, tyklopidyna;• leki obniżające ciśnienie krwi;• leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny: zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych   w obrębie przewodu pokarmowego;• leki stosowane w nadciśnieniu krwi i leki moczopędne: leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek; w takim przypadku ważne by pacjent pił duże ilości wody w ciągu dnia;• lit: działanie litu może zostać zwiększone;• metotreksat: działanie metotreksatu może zostać zwiększone;• takrolimus: zwiększa ryzyko toksycznego działania na nerki;• cyklosporyna: istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki;• zydowudyna: stosowanie leku IBUM EXPRESS może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków (u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV);• pochodne sulfonylomocznika: mogą wystąpić oddziaływania kliniczne między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ; zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi;• probenecyd i sulfinpirazon: mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu;• glikozydy naparstnicy i fenytoina: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu;• antybiotyki z grupy chinolonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek;• cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ;• mifepryston: nie należy stosować NLPZ w okresie 8 – 12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one osłabiać działanie mifeprystonu;• worykonazol i flukonazol: mogą zwiększać ryzyko wynikające ze stosowania leków z grupy NLPZ.Lek IBUM EXPRESS zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.IBUM EXPRESS w ciąży i w czasie karmienia piersiąJeśli pacjentka planuje mieć dziecko, jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku IBUM EXPRESS.Nie zaleca się stosowania leku IBUM EXPRESS w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Nie wolno przyjmować leku przez ostatnie 3 miesiące ciąży ze względu na ryzyko wystąpienia powikłań u dziecka i u matki w okresie okołoporodowym.IBUM EXPRESS to lek na ból i gorączkę, który jedynie w niewielkich ilościach przenika do mleka matki karmiącej. Wydaje się mało prawdopodobne, aby krótkotrwałe stosowanie ibuprofenu w zalecanych dawkach mogło mieć szkodliwy wpływ na niemowlę.IBUM EXPRESS a płodnośćLeki należące do NLPZ mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynKrótkotrwałe przyjmowanie leku IBUM EXPRESS nie wywiera lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.IBUM EXPRESS – działania niepożądane:Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczy osób w podeszłym wieku.Często występujące działania niepożądane:Zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparciaNiezbyt często występujące działania niepożądane:Zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit), bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać, owrzodzenie jamy ustnej i/lub obrzęk i podrażnienie ust, reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmyRzadko występujące działania niepożądane:Szumy uszneBardzo rzadko występujące działania niepożądane:Zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit, ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherze, które mogą się łuszczyć i którym towarzyszy gorączka, dreszcze i bóle mięśni, złe samopoczucie, zespół Stevensa-Johnsona, w wyjątkowych przypadkach wystąpiły ciężkie zakażenia skóry w trakcie ospy (ospa wietrzna), zmniejszone oddawanie moczu oraz obrzęk (możliwa ostra niewydolność nerek lub stan zapalny), uszkodzenia nerek lub zwiększenie stężenia mocznika we krwi, problemy dotyczące wytwarzania krwinek, reakcje psychotyczne i depresja, pogorszenie stanu zapalnego z powodu zakażenia, obrzęk, wysokie ciśnienie krwi, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał serca, zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby, bardzo rzadko podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych wraz ze sztywnością karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączkę lub zaburzenia świadomości.Częstość nieznana:Ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do jego objawów należą: gorączka, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów. Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia. Jeśli objawy wystąpią, należy przerwać stosowanie leku IBUM EXPRESS i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli u pacjenta występują:• objawy krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne stolce, krwawe wymioty lub cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy;• objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak: nasilenie astmy, niewyjaśnione świszczenie lub duszność, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku;• ciężkie reakcje skórne, takie jak: wysypka obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I WYTWÓRCA:Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242EInformacja o leku:tel.: (22) 742 00 22 | e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

1 Kołodziejczyk K, Nachajski M. Efektywność działania substancji rozsadzających w technologii stałych doustnych form leków z ibuprofenem. Forum Medycyny Rodzinnej, 2015, tom 9, nr 2, 1-14.2 Czas rozpadu kapsułki z ibuprofenem jest ponad dwa razy krótszy niż czas rozpadu tabletki z ibuprofenem. Bjarnason I, Sancak O, Crossley A, Penrose A, Lanas A: Differing disintegration and dissolution rates, pharmacokinetic profiles and gastrointestinal tolerability of over the counter ibuprofen formulations. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 2018; 70; pp.223-2333 W porównaniu do IBUM 200 mg.4 IBUM SUPERMAX jest jedynym lekiem w postaci kapsułki, zawierającej najwyższą dawkę ibuprofenu (600 mg) dostępną bez recepty; (na podstawie danych IMS 12 2020 r.).5 Zawiera najwyższą dawkę ibuprofenu (600 mg) dostępną bez recepty.

IBUM EXPRESS, 400 mg, kapsułki miękkie. Skład: 1 kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Bolesne miesiączkowanie. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub nawracająca w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Nie stosować u osób, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w wywiadzie jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki, skurczu oskrzeli lub astmy. III trymestr ciąży. Nie stosować ibuprofenu jednocześnie z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia krzepnięcia (ibuprofen może wydłużać czas krwawienia), skaza krwotoczna. U pacjentów z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.IBUM SUPERMAX, 600 mg, kapsułki miękkie. Skład jakościowy i ilościowy: 1 kapsułka miękka zawiera 600 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Doraźnie, u dorosłych w ostrych, umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, takich jak: bóle głowy (w tym także migreny); bóle zębów; bóle mięśniowe, stawowe i kostne (w tym także bóle pleców); bóle pourazowe, pooperacyjne, w tym związane z zabiegiem stomatologicznym; nerwobóle; bolesne miesiączkowanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) występowały w wywiadzie jakiekolwiek objawy alergii w postaci zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej. Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, lub też krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienie). Ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Choroba naczyń wieńcowych. Skaza krwotoczna. III trymestr ciąży. Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Znaczne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Wiek poniżej 18 lat. Podmiot odpowiedzialny: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.HL/DR/IBUM/031821a

espumisan krople dla dzieci, furaginum na nadmiar wody, toczeń rumieniowaty skórny dieta, utrogest, nasen lek opinie, vibovit tran norweski, pianka do mycia twarzy face boom, nan supreme, liście babki, średnie tętno spoczynkowe, contec pulsoksymetr, jak wygląda rdest, domową inhalacja na kaszel, tlen we krwi normy, citronil opinie, osłabienie przy okresie, środek na przeczyszczenie, nystatyna działanie

yyyyy