Slavito Witamina B-Complex Z Sokiem Pomarańczowym 192G

134,94 

SKU: cae183db7305 Kategoria: Tagi: , , , ,

Opis

Aviomarin Natural po 6. roku życia 10 tabletek

Aviomarin zawiera jako substancję czynną dimenhydraminę (dimenhydrynat), działającą przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco.Lek stosuje się w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności iwymiotów innego pochodzenia (z wyjątkiem wywołanych przez leki stosowane w chemioterapiinowotworów).Początek działania występuje po 20 – 30 minutach. Efekty lecznicze obserwowane są przez3 do 6 godzin po podaniu leku.Kiedy nie stosować leku Aviomarin- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiekz pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).,- jeśli u pacjenta występują:- ostry napad astmy- jaskra z wąskim kątem przesączania,- guz chromochłonny,- porfiria,- przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu,- padaczka.Ze względu na wielkość dawki (moc), lek Aviomarin, 50 mg, tabletki nie jest przeznaczony dla dzieciw wieku poniżej 6 lat.Ostrzeżenia i środki ostrożnościNależy zachować ostrożność podczas stosowania leku Aviomarin u pacjentów:- z zaburzeniami czynności wątroby,- z nadczynnością tarczycy,- z bradykardią (spowolnienie akcji serca), nadciśnieniem,- z hipokaliemią, niedoborem magnezu we krwi,- z przewlekłymi trudnościami w oddychaniu, astmą,- ze zwężeniem odźwiernika,- z wrodzonym zespołem wydłużonego odcinka QT lub innymi zaburzeniami czynności serca, np.:chorobą wieńcową, chorobami układu krążenia, arytmią.Szczególna ostrożność zalecana jest również w przypadku równoczesnego przyjmowania niektórychleków przeciwarytmicznych, powodujących wydłużenie odcinka QT w EKG, lub prowadzących dozmniejszenia zawartości potasu lub magnezu w surowicy.Lek Aviomarin a inne leki:Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także olekach, które pacjent planuje stosować.Leku Aviomarin nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwarytmicznymi, hamującymiczynność ośrodkowego układu nerwowego, ani z alkoholem.Leku nie należy stosować jednocześnie z atropiną, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,aminami katecholowymi, środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takimijak leki nasenne lub uspokajające, gdyż lek Aviomarin nasila ich działanie. Lek Aviomarinzastosowany z solami bizmutu oraz lekami przeciwbólowymi, psychotropowymi i skopolaminą możepowodować przemijające osłabienie wzroku (upośledzenie widzenia w ciemności i widzeniakolorów).Aviomarin osłabia działanie kortykosteroidów i doustnych leków przeciwzakrzepowych.Należy unikać łączenia leku Aviomarin z lekami ototoksycznymi (uszkadzającymi słuch), takimi jakantybiotyki aminoglikozydowe.Inhibitory monoaminooksydazy (MAO, leki przeciwdepresyjne) mogą nasilać działanieprzeciwhistaminowe i uspokajające dimenhydraminy.Zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania dimenhydraminy z lekami powodującymiwydłużenie odstępu QT w EKG (niektóre leki przeciwarytmiczne, niektóre antybiotyki,np.: erytromycyna, leki przeciwmalaryczne, leki przeciwhistaminowe, neuroleptyki) oraz z lekamipowodującymi zmniejszenie poziomu potasu w surowicy (np. niektóre leki moczopędne).Przyjmowanie leku Aviomarin należy przerwać przynajmniej trzy dni przed planowanymi testamialergicznymi ze względu na możliwość otrzymania wyników fałszywie ujemnych.Aviomarin z jedzeniem i piciem:Aviomarin można zażywać niezależnie od przyjmowanych posiłków. Tabletkę należy popićodpowiednią ilością wody.Ciąża i karmienie piersiąPrzed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.Nie należy stosować leku Aviomarin w trzecim trymestrze ciąży. W pierwszym i drugim trymestrzeciąży, a także w trakcie karmienia piersią lek można stosować tylko, gdy w opinii lekarza korzyści zleczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynAviomarin ogranicza sprawność psychofizyczną, dlatego nie należy go stosować u osóbprowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących urządzenia mechaniczne w ruchu.JAK STOSOWAĆ LEK AVIOMARINAviomarin należy stosować doustnie.Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej na 30 minut przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku.Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin.Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 400 mg.Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:Zalecana dawka to 50 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin.Maksymalna dawka dobowa u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym niewięcej niż 150 mg na dobę.Aviomarin jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę.Ze względu na wielkość dawki (moc), lek Aviomarin, 50 mg, tabletki nie jest przeznaczony dla dzieciw wieku poniżej 6 lat.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AviomarinPierwsze objawy przedawkowania występują po około 30 minut do 2 godzin od przyjęcia dawkitoksycznej (25 mg/kg mc.) i polegają głównie na: bólach i zawrotach głowy, narastającym uczuciuzmęczenia i senności. Po pewnym czasie mogą wystąpić dodatkowo: świąd skóry, rozszerzenienaczyń krwionośnych skóry, rozszerzenie źrenic z ich zwolnioną reakcją na światło i porażeniemakomodacji, oczopląs, osłabienie siły mięśniowej, odruchów ścięgnistych i zatrzymanie moczu.Czynność serca jest wyraźnie przyśpieszona, ciśnienie krwi podwyższone lub obniżone. W dalszymprzebiegu stopniowo narastają objawy zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego(zaburzenia mowy, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, niezborność ruchów, śpiączka) lubpobudzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego (napady drgawkowe, omamy).W przypadku przedawkowania dimenhydraminy, należy zastosować intensywne leczenie objawowe.Pominięcie zastosowania leku AviomarinPominiętą dawkę należy zastosować tak szybko, jak będzie to możliwe.Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEJak każdy lek, lek Aviomarin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego onewystąpią.Bardzo częste (występujące u 1 lub więcej na 10 pacjentów) działania niepożądane to: senność,zaburzenia koncentracji, zawroty głowy.Częste (występujące u 1 lub więcej na 100 pacjentów) działania niepożądane to: pobudzenie,zaburzenia snu, niepokój, drżenie, zaburzenia widzenia, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego,nudności, wymioty, biegunka (w przypadku uczulenia na dimenhydraminę), zaparcia, bóle brzucha,suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie osłabienia i zmęczenia, trudności w oddawaniu moczu,osłabienie mięśni.Rzadkie (występujące u 1 lub więcej na 10 000 pacjentów) działania niepożądane to: przyspieszenieakcji serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, niedokrwistość hemolityczna, bóle głowy, bezsenność,skórne reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, zaburzenia czynności wątroby,żółtaczka cholestatyczna.Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) działania niepożądane to:złuszczające zapalenie skóry oraz zmniejszenie łaknienia.Długotrwałe stosowanie dimenhydraminy może prowadzić do zależności lekowej.Podczas stosowania dimenhydraminy u dzieci mogą wystąpić reakcje paradoksalne (np. niepokój,rozdrażnienie, drżenie).Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądaneniewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AVIOMARINPrzechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Chronić od światła.Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJECo zawiera lek AviomarinSubstancją czynną leku jest dimenhydramina.Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezustearynianJak wygląda lek Aviomarin i co zawiera opakowanieBiałe, okrągłe tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „A” po jednej stronie.Opakowanie zawiera 10 tabletek.Podmiot odpowiedzialnyTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.ul. Emilii Plater 5300-113 Warszawatel.: (22) 345 93 00WytwórcaTeva Operations Poland Sp. z o.o.ul. Mogilska 8031-546 Kraków

szałwia jak długo można stosować, clindamycin mip 600, clemastinum hasco ulotka, dukan, zgrzytanie zębami w nocy u dorosłych, chudnięcie częste oddawanie moczu, amlopin cena

yyyyy