Miejscowe orkiestry dęte

Pierwsza taka orkiestra w stronach kurpiowskich powstała w My­szyńcu. Liczyła dwunastu muzykantów grających na tyluż instrumen­tach dętych. Jednym z organizatorów i pierwszym kapelmistrzem był niejaki Czarniecki, staruszek jeszcze z dawnych „polskich czasów”, z ka­peli byłego wojska polskiego. Było to około 1870 roku, a zatem dość wcześnie jak na nasze stosunki. Kapela, jak nazywano ten zespół muzy­czny w Myszyńcu, grywała przede wszystkim w kościele na uroczystych nabożeństwach, wreszcie na ślubach i zabawach. W święta Bożego Na­rodzenia („na gody”) orkiestra jeździła po wsiach, grała zwrotki ko­lęd (na zmianę ze śpiewem) najbardziej tu łubianych, zbierała datki w zbożu, kołaczach, gotówce itp. Z tych datków urządzała dla siebie i najbliższych ucztę świąteczną, a z zebranej gotówki i ze sprzedaży ze­branego zboża spłacano część należności za kupione instrumenty. Takie jeżdżenie „po kolędzie” było chętnie widziane przez ludność. Nieraz zebrano ze wsi aż furę zboża. Orkiestra ta, powiększona o kilka instru­mentów, przetrwała aż do ostatnich przedwojennych czasów.

Jeden z najstarszych i najzdolniejszych ludowych klarnecistów nad Narwią – Gabriel Pardo zwany Gawrysiem

Druga podobna orkiestra, większa, powstała około 1910 roku w Ka­dzidle, staraniem miejscowego księdza wikariusza. „Graczami” była przeważnie młodzież należąca do miejscowej ochotniczej straży ognio­wej; orkiestrą kierował miejscowy organista.

Na krańcach puszczy były podobne orkiestry od dość dawna: między innymi w Łomży, Ostrołęce, Kolnie.

W Nowogrodzie nad Narwią przez wiele lat organizowano kapele na okres świąt Bożego Narodzenia, spośród uczniów zjeżdżających się na święta, byłych członków orkiestr wojskowych itp. Działo się to w la­tach 1908-1912. Muzykanci grali na chórze w czasie pasterki i na dal­szych nabożeństwach świątecznych, aż do Nowego Roku włącznie. W skład tej kapeli wchodziły następujące instrumenty: para skrzypiec, jeden lub dwa kornety, flet, basy i inne. Stanowiła ona duże urozmaice­nie w nabożeństwach i podobała się bardzo ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *