Flety

Flet. Instrument ten spotyka się chyba w naj­mniejszej ilości po wsiach. W wiejskich zespo­łach muzycznych grywają na flecie tylko ci, którzy na tym instrumencie grywali w orkie­strach wojskowych. Muzykanci wolą jednak klarnet.

Flet

Flety orkiestrowe, z miękkim tonem, są wy­robu fabrycznego i dość kosztowne, z dobrego drewna, na przykład hebanu, z ozdobnym oku­ciem, klapkami itd. We flet dmucha się w bocz­ny okrągły otwór [wargowy lub zadęciowy], co jest dość trudnym zadaniem, jeżeli chcemy otrzymać czysty dźwięk.

Flety wyrabiane są od dość dawna przez mło­dzież wiejską, oczywiście męską. Instrumenty takie, długości od 50 do 60 cm, wytwarza się z prostych, odciętych gałęzi czarnego bzu, żelaz­nych rurek itp. Koniec przyustny zabity jest zwykle korkiem, w pobliżu wywiercony jest okrągły otwór do dmuchania [zadęciowy], a dalej otwory palcowe w liczbie od pięciu do dziewięciu wliczając w to i jeden otwór od spodu do dużego palca prawej ręki.

Na fletach wygrywają chłopcy przeważnie smętne piosenki ludowe, do tańca – wyłącznie z towarzyszeniem innego instrumentu.

Flet wiejski, robiony z bzu po wyschnięciu, z prostej „latorózgi” po usunięciu środka zwanego muchą lub duszą. Górny wylot [część przyustna] zatkany moc­no korkiem dobrze dopasowanym. Otworów palcowych sześć, czasem osiem. Grając dmu­chamy w otwór wywiercony przy górnym koń­cu [otwór zadęciowy], lekko z boku w kant otworu [wargę].

Pod tym względem wyróżnia się ten flet od in­nych podobnych instrumentów.

Oto szczegółowy opis fletu. Instrument pochodzi z ziemi Mazurów płockich i został wykonany przez Leona Dorob-ka, nauczyciela z powiatu płockiego, w 1913 roku. Wykonawca użył jako materiału czarne­go bzu, z wygładzonym środkiem. Długość cał­kowita instrumentu 29 cm, średnica 1,4 cm, średnica kanału 1 cm. Część górna [przyustna] dobrze zabita dopasowanym kor­kiem, dolny koniec – wolny [otwarty]. Otworek do dmuchania [zadęcia] ma wymiary 7×10 mm. Odległość między górną krawędzią fletu i krawędzią otworu zadęciowego – 23 mm. Flet ma sześć otworów palcowych o średnicy do 6 mm. Jeden otwór (drugi od dołu) ma średnicę 7 mm. Odległość między krawędzią fletu a pierwszym otworem palcowym wynosi 13,5 cm. Odstępy między ot­worami palcowymi (licząc od środka do środ­ka) – 18 mm; między trzecim a czwartym ot­worem (licząc od góry) – 25 mm; między pią­tym a szóstym – 23 mm. Innych dodatkowych otworków nie ma. Otworek dolny jest mniej­szy od wszystkich innych, a jego średnica wy­nosi 5 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *