Dzwonki

Dzwonki przyczepiano na szyi koniom i źrebakom na mocnych, drucianych łańcuszkach. Dzwonki wyrabiali miejscowi ko­wale z kutej blachy żelaznej lub stalowej, dłu­gości w przybliżeniu od 8 do 10 cm. Dzwonki nie miały okrągłego przekroju, lecz jakby moc­no spłaszczony, o czterech zaokrąglonych nie­co kantach lub prawie okrągłych, spła­szczonych. Blachę grubą do 3 mm za­wijano na gorąco na odpowiedniej formie z że­laza, zawijano ją u góry, a przez zrobiony ot­wór przewlekano proboik lub haczyk z kutego, mocnego drutu. W dolnej części wisiało z żela­za kute „serce”, do górnej przytwierdzano łań­cuszek. Całość lutowano w ogniu mosiądzem, tak że zawinięty dzwonek wraz z drucianym hakiem stanowił jednolitą całość. Dzwonki ta­kie nie były zbyt dźwięczne i głośne. Miały od­głos jakby przytępiony, specjalnie charaktery­styczny dla tego rodzaju narzędzi dźwięko­wych. Słychać je było na paręset kroków. Po­nieważ dzwonki bywały różnej wielkości – dla starych koni większe, dla źrebaków małe lub mniejsze – więc i dźwięki były rozmaite. Od trzydziestu, pięćdziesięciu lat przestały być potrzebne, gdyż paśniki po lasach skasowano, a komasacja wiosek położyła zupełny kres ży­ciu i zwyczajom pasterskim w lasach. Przez ja­kiś czas używano pozostałych dzwonków zimą do sanek, ale z czasem dzwonki fabryczne, głośniejsze i zawsze gotowe do nabycia w sklepach, je wyrugowały.

 

Dzwonek pasterski

Dzwonek żelazny dla źrebaka, kształt czworokątny, nieco zaokrąglony. U dołu widać kawałek „serca”, kutego z żelaza, a u góry „kruczek” do zawieszania dzwonka na łańcuszku (też kowalskiej roboty). Przeciętna wysokość od 7 do 10 cm.

Dzwonek pasterski

Dzwonek, do tegoż użytku, kuty z żelaza, lutowany mosiądzem, o półokrągłym (owalnym) kształcie. U góry kółko do łańcusz­ka. Wysokość około 10 cm. Pochodzi ze wsi Laski, gmina Gawrychy, w powiecie ostrołęc­kim. Ze zbiorów Stacji Naukowej.

Oba rodzaje dzwonków często są spotykane w starych wioskach puszczańskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *