Czepki

Czepki noszone były dawniej po­wszechnie przez wszystkie mężatki od chwili oczepin. Po I wojnie światowej zostały one zarzucone.

Rodzaje czapeczek dziecięcych oraz szkic kroju czepka Rys. A. Chętnik, 1952

Można wyróżnić dwa typy czep­ków noszonych na Kurpiach; w północnozachodniej części szyto je z białe­go płócienka, w rodzaju mycek wią­zanych od tyłu. Z przodu były bogato fałdowane nad czołem i zdobione ta­siemkami, wstążeczkami itp. Bywały też czepki skromniejsze ozdabiane róż­nobarwną wstążką. Podobne do nich tylko bardziej zdobne były tzw. mycki na Warmii.

W okolicach Ostrołęki, Nowogro­du i Kolna w miejscowościach sąsia­dujących z szlachtą kurpiowską noszo­no trochę inne czepki. Szyto je rów­nież z białego płócienka, z batystu lub tiulu. Wyszywano i ręcznie haftowano. Z dwóch boków miały wiązaki w ro­dzaju pasów, długich do 0,5-1 m ozdobnie wykończonych i obszytych koronką. Po włożeniu takiego czepka na głowę zawiązywano go pod brodą na dużą kokardę jak u szlachcianki.

Współczesna czapeczka dziecięca. Kadzidło, pow. Ostrołęka Fot. Z. Dudo, 1960

Czapeczki dziecięce. Dla dzieci sporządza się specjalne czape­czki, inne w okolicach Kadzidła, inne w okolicach Myszyńca.

Pierwsze były szyte z lekkiego materiału, często w kolorze różowym i niebieskim, z wielkim kwiatkiem z le­wego boku. Czapeczki w Myszyńcu aż po Zalas, Czarnię, Chorzele i Parciaki były szyte z klinów, z kolorowe­go materiału (niekiedy z resztek po gorsetach). Z przodu miały jakby dwa płaskie kwiatki ze złotych nici. Na wierzchu czapeczki przyczepiają kiść kolorowych skrawków. Całość taką nazy­wają czapeczką ze śmieciuchem.

Czapeczka dziecięca z II połowy XIX w. Parciaki, pow. Przasnysz Fot. Z. Dudo, 1960

Cza­peczki dla dzieci są i dziś szyte po wio­skach puszczańskich a dzieci chodzą w nich do piątego roku życia. Po tym okresie chłopcy noszą spodenki z taniego materiału na jednej szelce przez ramię, niekiedy z kamizelką bez rękawów lub nawet z rękawami. Ale trwa to krótko, gdyż potem, tj. od 5-7-go roku, dzieci ubierają na Kurpiach tak, jak i dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *