Bolesław Polak – rzeźbiarz kurpiowski

Bolesław Polak urodził się w 1904 r. w Podgórnem koło Turośli w pow. kolneńskim. Ojciec jego był gajowym. W Lipnikach, gdzie ma obecnie dom i gospodarstwo, mieszka od ósmego roku życia. Miał dziewięcioro rodzeństwa. Po śmierci matki i powtór­nym małżeństwie ojca oddany został na służbę do krewnych w Nasiadkach. Miał wówczas 21 lat. Pasł tam krowy i wówczas to zaczął rzeźbić. Ukończył tylko 1 oddział szkoły podstawowej. W późniejszych latach praktykował u wspomnianego już stolarza rzeźbiarza Wincentego Ejmy. Razem z nim wykony­wał w różnych miejscach Kurpiowszczyzny prace cie­sielskie i stolarskie. Z czasem usamodzielnił się i za­łożył własny warsztat stolarski. Wykonując już przed wojną oprawy feretronów dla kościołów, rozwijał umiejętności rzeźbiarskie. W wolnych chwilach rzeź­bił cygarniczki, popielniczki, próbował również rzeź­bić figury świętych. Pod koniec okresu międzywo­jennego ożenił się. Dziś ma troje dorosłych dzieci (2 córki: pielęgniarkę i nauczycielkę oraz syna — inżyniera).

Bolesław Polak z Lpnik

Rzeźbieniem, podobnie jak Franciszek Golan, zajął się na stałe dopiero po II wojnie światowej, w wyniku zamówień. Dziś należy do Spółdzielni CPLiA „Kurpianka” w Kadzidle i w tych ramach trudni się rzeź­biarstwem, Syn jego maluje [uczęszczał w czasie stu­diów do ogniska plastycznego). Od syna nauczył się szkicowania i umiejętność tę wykorzystuje w swej obecnej pracy. Chociaż nie ukończył szkoły, interesował się bardzo książkami. Nauczył się sam dobrze czytać, zna też wiele programowych po­zycji rodzimej beletrystyki. Interesują go żywo prob­lemy społeczno-kulturalne. W jego postawie świato­poglądowej można dostrzec podobieństwo do innowierstwa dawnego rzeźbiarza tych stron, Łukasza Raczkowskiego.

Wszystko to miało poważny wpływ na pracę rzeź­biarską Bolesława Polaka. Wprawdzie pozostaje on w kręgu tradycyjnej tematyki „Pasyj” i św, Janów, niemniej jego robota zawiera znacznie więcej zna­mion sztuki profesjonalnej – uczonej aniżeli twór­czości ludowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *